לקויות למידה

דיסלקציה משולבת

כיצד ילד יכול לפתח דיסלקציה פתאום?
כיצד ילד יכול לפתח דיסלקציה פתאום?

דיסלקציה היא לקות למידה מולדת שמפריעה לתהליכים קוגניטיביים הדרושים לקריאה התקינה ולכישורי השפה. קיימות הגדרות רבות מאוד לדיסלקציה השונות זו מזו ונבדלות אלו מאלו.

בנוסף לכך, ההתבטאות הקלינית של הדיסלקציה ומידת החומרה של התסמינים שונה מאוד בין הלוקים בדיסלקציה ולפיכך קיימות דרכים שונות לסווג את הסוגים השונים של הלקות. על מנת להסביר את המשמעות של המונח דיסלקציה משולבת, יש לפרט ראשית אודות הסוגים השונים של הדיסלקציה המוכרים כיום.

דיסלקציה פונולוגית

דיסלקציה פונולוגית היא למעשה לקות מסוימת הפוגעת ביכולת עיבוד המידע הפונולוגי. בקרב פעוטות הסובלים מדיסלקציה פונולוגית הלקות יכולה לבוא לידי ביטוי באוצר מילים דל, קושי בניסוח מילולי וקשיים בדיבור ואילו בקרב מבוגרים היא עלולה לבוא לידי ביטוי בקושי ברכישת איות, ניסוח מסורבל, קושי בפענוח קולות ועוד.

הלוקים בדיסלקציה פונולוגית מתקשים לזהות במקרים בהם שני צלילים מופיעים בזה אחר זה כי מדובר אכן בשני צלילים ולא בצליל אחד. באופן כללי סוג זה של דיסלקציה מתאפיין ביעילות מופחתת של תהליכי העיבוד הפונולוגיים במוח בהשוואה לאוכלוסייה הבריאה.

דיסלקציה לקסיקלית

הלוקים בסוג זה של דיסלקציה מתקשים לזכור את האיות הנכון של מילים וכן מתקשים להפוך מילים כתובות החדשות להם למילים שניתן להבין אותן. כמו כן מתקשים הלוקים בדיסלקציה לקסיקלית לשלב באוצר המילים החדש מילים לא מוכרות או חדשות בהתאם לחוקיות של השפה.

במקרים רבים הלוקים בדיסלקציה לקסיקלית יתקשו להבין טקסטים הכתובים בסגנון השונה מזה שהורגלו אליו כמו למשל טקסט משפטי, טקסט מקראי, טקסט הכתוב בשפה טכנית ועוד.

דיסלקציה ויזואלית

דיסלקציה זו באה לידי ביטוי בלקות ביכולת לעבד מידע ראייתי. בקרב ילדים הלוקים בדיסלקציה ויזואלית ניתן לראות קושי ביכולת להבדיל בין הרקע לדמות, קושי למקד את המבט בנקודה מסוימת, קושי בסריקה ראייתית, קושי לזכור את המראה הכללי של המילים הכתובות, בלבול בין אותיות בעלות מראה דומה (כמו למשל האותיות b ו- d), קושי בהתמקדות בכל אות בנפרד ושמירה על רצף בקריאה של מילה חדשה ולא מוכרת ועוד.

כמו כן הלוקים בדיסלקציה ויזואלית צריכים להשקיע מאמץ רב במהלך הקריאה ולא אחת הקריאה גורמת להם לסבול ממיגרנה.

דיסלקציה משולבת

הלוקים בדיסלקציה משולבת אובחנו כלוקים בלפחות שני סוגים של דיסלקציה מאלו שהוזכרו לעיל. כפי הנראה, בקרב הלוקים בדיסלקציה משולבת, אותו המנגנון הפתולוגי גורם לכל התסמינים של כל סוגי הדיסלקציה, כלומר לא קיימים בהם מספר מנגנונים נפרדים שפועלים באופן בלתי תלוי. ישנן מספר תיאוריות המנסות להסביר את הגורמים לקיומה של דיסלקציה משולבת.

לפי אחת מהתיאוריות המרכזיות הלוקים בסוג זה של דיסלקציה מתקשים לעבד נתונים במהירות ולפיכך סובלים מהבנה שטחית, מקשיים בעיבוד מידע ויזואלי ומקשיים בעיבוד מידע פונולוגי כאחד. חיזוק מסוים לתיאוריה זו ניתן למצוא בעובדה שהסובלים מדיסלקציה משולבת בדרך כלל מתקשים בהערכת זמן.

הטיפול בדיסלקציה משולבת

הקו המנחה בטיפול בדיסלקציה משולבת הוא שלא ניתן לרפא את הלוקים בהפרעה. לפיכך הטיפול מתבסס על לימוד של אסטרטגיות שונות להתמודדות עם הקשיים עמם נאלץ להתמודד המטופל. מאחר וכל מטופל סובל מתסמינים שונים ומאחר והתסמינים השונים מופיעים במגוון רחב ביותר של דרגות חומרה, הרי שהטיפול מותאם באופן אישי לכל מטופל ומטופל.

בין היתר הטיפול בדיסלקציה משולבת כולל הוראה מתקנת, טיפול של קלינאית תקשורת, שימוש בטכנולוגיה מסייעת כמו למשל ספרים מוקלטים, לימוד של אסטרטגיות למידה שונות המותאמות לסובלים מלקויות למידה, הענקת תוספת זמן בבחינות והקראת הבחינות לנבחנים ועוד.

ראו גם:

איבחון דיסלקציה

Exit mobile version