לקויות למידה

הבנת דיסקלקוליה

דיסקלקוליהדיסקלקוליה הוא מונח כולל למגוון לקויות המתקשרות לקושי למידה ספציפי במתמטיקה, שכיחות ההפרעה באוכלוסייה עומדת על שלושה עד שישה אחוזים ומתבטאת בקשיים בהבנת מושגים מתמטיים, בביצוע פעולות חשבוניות ובהבחנה כמותית.

מאפייני דיסקלקוליה

דיסקלקוליה משפיעה על קושי בהשוואה בין כמויות, והבנת רצף פעולות חשבוניות. בנוסף, ייתכן קושי בהבנת מושגים ומונחים מתמטיים ובתרגום בעיות מילוליות לתרגיל חשבוני.

הלקות עשויה לנבוע מבעיה בתפיסה חזותית והנתונים מצביעים כי התפלגות מנת המשכל של הסובלים ממנה זהה לזו שבכלל האוכלוסייה.

סוגי דיסקלקוליה

קיימים שני סוגי דיסקלקוליה, הראשון הוא לקות נרכשת הנובעת מפגיעה מוחית והסוג השני הוא דיסקלקוליה התפתחותית הנובעת מהלידה ולא כתוצאה מפגיעה במהלך החיים. מלבד ההבחנה בין שני הסוגים ניתן להבחין בביטויים שונים של הלקות:

האחד מתבטא בקושי בתפיסת פעולות חשבוניות אשר לרוב נתפסות באופן אינטואיטיבי והשני מתאפיין בקושי בתפיסת המרחב והזמן המתבטא בהערכה לא נכונה של מרחק וקושי בפיענוח סימנים וכיוונם. ליקוי שלישי נובע מלקות בזיכרון ארוך טווח ובקצב עיבוד של פריטים בזיכרון המתבטא בקצב הדעיכה של פריטים בזיכרון. קושי נוסף נוגע ללקות מילולית ולקשר שבין מונחים מילוליים לביצוע פעולות חשבוניות.

זיהוי הלקות

על מנת לזהות בשלב מוקדם ובאופן נכון את הלקות יש לזהות מספר מאפיינים:

אבחון דיסקלקוליה

בחינת וזיהוי הלקות בידי אנשי המקצוע מתבססת על תהליך פתרון בעיות ולא על תוצאתן, לעיתים ניתן להבחין בתשובה נכונה אך הדרך אליה מצביעה על לקות. רכישת המיומנויות החשבוניות מתבצעת לרוב באופן אינטואיטיבי ותוך התאמת הדרך והטכניקה לפתרון בהתאם לדרישות המופיעות בבעיה. לעומת זאת ילד הסובל מדיסקלקוליה ישתמש תמיד באותה הדרך גם אם אין היא מתאימה לבעיה.

המאבחנים מציבים בפני הילד בעיות שונות ובוחנים את דרך ההתמודדות של הילד עם הבעיות. חשוב לציין כי לא כל קושי במתמטיקה נובע מדיסקלקוליה והסיבות לקשיים הינן רבות ומגוונות, על כן חשיבות האבחון היא רבה על מנת לטפל בגורמים המפריעים לילד והאם הם נובעים באמת מלקות או שמא מסיבות אחרות וזאת על מנת לסייע לילד באופן הנכון ביותר.

טיפול בדיסקלקוליה

הסובלים מהלקות זקוקים וזכאים לעזרה ולהקלות בתחומים הקשורים לחשבון, הטיפול כולל עזרה ברכישת כלים המקלים את ההתמודדות עם הקשיים, נעשה שימוש בהוראה מתקנת וכן בהקלות שונות לפי חומרת הלקות. אחת הדרכים לעזור לילד הסובל מהלקות היא בלמידה פרטנית, אחד על אחד לצורך תגבור והאצת התקדמות הלימוד של הילד בהשוואה לחבריו לכיתה על מנת למנוע היווצרות של פער משמעותי.

הוראה מתקנת מאפשרת לימוד של שיטות חישוב וחשיבה מתמטיות ותרגולן בעזרת קריאה בקול של בעיות, תרגילי דמיון ושינון.

יש לתת את הדעת לעובדה כי בעיות חשבוניות הן חלק מסביבתנו היומיומית ולא נמצאת רק בכיתה, לכן חשוב להתעקש על כך שהילד ירכוש מיומנויות בסיסיות בחשבון. כחלק מהטיפול הילד יזכה בהקלות והטבות שונות כגון בחינות מותאמות בליווי מורה, שימוש בעזרים כגון מחשבון או דפי נוסחאות ובמקרים קיצוניים אף ניתן פטור מוחלט ממתמטיקה.

Exit mobile version