החזרי מס לליקויי למידה

החזרי מס לליקויי למידהבשיטת הגביה של מס ההכנסה בישראל זכאי כל עובד וכל עובדת להנחות בהתאם לקריטריונים שונים שבהם הם עומדים. ההנחה בתשלומי מס ההכנסה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי, אשר מפחיתות את תשלום המס בהתאם למספר הנקודות. חלק גדול מן הנישומים מגלים רק בדיעבד על זכאותם להנחה במס ההכנסה וביכולתם להגיש בקשה להחזר מס גם עבור שנים קודמות (עד שש שנים לאחור).

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה מציין רשימה של מוגבלויות מהן סובלים ילדים, אשר בגינן זכאים ההורים להנחה במס הכנסה. רשימת המוגבלויות הללו כוללת שיתוק, עיוורון או פיגור. למרות שהפקודה איננה מדברת על ילדים הסובלים מהפרעה של לקות למידה (מכל סוג שהוא) הרי שפרשנות מרחיבה של פקודת מס הכנסה הביאה להכרה בחלק מלקויות הלמידה ככאלו המזכות בתשלום מס הכנסה מופחת.

מהי לקות למידה?

המונח לקות למידה מתייחס למגוון רחב של לקויות התפתחותיות אשר מהן סובלים ילדים ומבוגרים. כאשר מדובר בלקות למידה, הרי שמדובר בהפרעה ולא במחלה. משמעות הדבר היא שמדובר במצב שממנו סובל הילד במשך כל חייו ללא אפשרות של ריפוי מוחלט.

חלק גדול מן הסובלים מלקויות למידה מסוגלים לתפקד במסגרות רגילות, בדרך כלל בעזרת טיפול מסייע – תרופתי, פסיכולוגי או אחר.

כאשר הלקות היא קלה, ההפרעה כמעט ואינה משפיעה על יכולתו של הסובל ממנה לתפקד בחברה באופן רגיל, ולהגיע להישגים לימודיים בבית הספר ואף בלימודים גבוהים. לצד ילדים ובני נוער אלה, שמתמודדים בצורה טובה על לקות הלמידה, הרי שישנם אחרים שבעקבות הלקות מגיעים להישגים נמוכים הרבה יותר מאלה המצופים מבני גילם בעלי מנת משכל דומה.

ההקלות במס ההכנסה בדרך של הענקת נקודות זיכוי מתייחסת לילדים הסובלים מלקות למידה ברמה החמורה יותר. אחד המדדים ללקות למידה שכזאת הוא בכך שילדים אלה נאלצים ללמוד במסגרות מיוחדות.

הקלה ללקויות למידה קשות

ההקלה בתשלומי מס ההכנסה להורים לילדים לקויי למידה ניתנת באמצעות מתן שתי נקודות זיכוי לכל ילד הסובל מלקות למידה חמורה. על מנת לסווג לקות למידה כחמורה, מבחינת רשות המיסים, הרי שנלקחים בחשבון כמה קריטריונים:

  1. על הילד ללמוד במסגרת מתאימה של החינוך המיוחד. מסגרת של החינוך המיוחד יכולה להיות גן ילדים לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, או כיתה לחינוך מיוחד במסגרת בית ספר רגיל.
  2. המצאת אישור מוועדת השמה על זכאות לחינוך מיוחד. מדובר בוועדה שהוקמה בהתאם לחוק חינוך מיוחד וחברים בה אנשי מקצוע ומומחים בתחום החינוך המיוחד.
  3. המצאת אישור ייעודי שמולא כהלכה על ידי רופא – טופס 127.

מהו טופס 127?

על מנת לזכות בנקודות הזיכוי, על הורי הילד הסובל מלקות הלמידה להמציא טופס שנקרא תעודה רפואית, טופס א' לפי תקנה 2 לתקנות מס ההכנסה, הידוע גם כטופס 127. טופס זה חייב להיות חתום על ידי רופא מומחה לעניין לקויות למידה כגון פסיכיאטר, רופא התפתחותי, או נוירולוג. על הרופא למלא בטופס את ההבחנה (בשפה העברית בלבד) ולהצהיר על נכונותה.

פיתרון נוסף – מסלול 07

לפי האמור לעיל, אחד הקריטריונים לקבלת הנחה במס הכנסה להורים של ילדים לקויי למידה נעוץ בלימודים במסגרת החינוך המיוחד. כאן נעוצה בעיה, מכיוון שנכון להיום, מסגרות לחינוך מיוחד אינן קיימות בבתי ספר תיכוניים. לכאורה, הורים לילדים כאלה אינם זכאים לנקודות זיכוי כאמור למעלה.

פיתרון למצב דברים זה נמצא בהגדרה "מסלול 07". הגדרה זו, אשר ניתנת על ידי משרד החינוך, מהווה חלופה מקובלת ללימודים במסגרת החינוך המיוחד. לכן, הורים לילדים כאלה ידרשו להראות אישור כזה בטרם ימשיכו לקבל את זיכוי המס המגיע להם.

מעניין לציין שמסלול 07, משמעותו שבית הספר מקבל תקציב מיוחד עבור אותו תלמיד המאובחן כלקוי למידה.

דילוג לתוכן