לקויות למידה

בעלי לקות למידה? אתם זכאים להקלות הבאות

רשימת הקלות

לקויות למידה הן בדרך כלל סוג של בעיה התפתחותית שמתגלה כאשר ילד מתחיל ביטא קשיים לימודיים משמעותיים בשנות הגן או בית הספר.

בעבר, ילדים עם קשיים נחשבו ל"מופרעים" במקרה הרע, וסתם "עצלנים" במקרה הטוב. כיום, המודעות לקיומן של לקויות למידה גבוהה יותר, ובתי הספר ערוכים להעניק עזרה לילדים הזקוקים לכך.

כמו כן, מציעים מוסדות לימודיים (בדרך כלל דרך משרד החינוך) הקלות שונות שיכולות לעזור ללקוי הלמידה להגיע להישגים דומים לאלה של חבריו שאינם לקויים.

הקלות ללקויות למידה תלויות בסוג הלקות, ובמוסד המעניק את ההקלה. להלן נסקור את ההקלות הנפוצות במספר ארגונים:

גן חובה

בגן עדיין אין מבחנים, ולכן ההתמקדות היא באיתור לקויות למידה. בדרך כלל לקויות למידה יתבטאו בחוסר בשלות לעליה לכיתה א', כשהפתרון המוצע הוא השארות לשנה נוספת בגן. במקרים מסוימים, מלווה הילד בשנה זו בסיוע מיוחד.

בית הספר

הקלות בבית הספר הפכו לחיזיון נפרץ, כאשר סוגי ההקלות מותאמים לילד על פי הלקות המסוימת שלו.

על מנת לקבל הקלה, יש צורך להציג אבחון עם המלצות מדויקות להתאמות בבחינות. בדרך כלל נדרשים אבחונים עוקבים מידי מספר שנים, על מנת לעקוב אחר צרכיו המשתנים של הילד.

בבית הספר היסודי, ישנו חופש גדול יותר לבית הספר להתאים את הבחינות לתלמידיו. בחטיבת הביניים ובתיכון, כאשר הבגרויות נמצאות באופק, נדרש בית הספר להעניק הקלות המאושרות על ידי משרד החינוך.

בין ההקלות המוענקות על ידי משרד החינוך (ולכן מיושמות גם בבחינות בגרות) נמצאים הארכת זמן (על פי הצורך, ועד 25% מזמן הבחינה המקורי), הגדלת הפונט בו מודפסת הבחינה, דפי נוסחאות מורחבים במתמטיקה ובמקצועות ריאליים אחרים, שימוש במילון אלקטרוני באנגלית והקראת שאלונים (או השמעתם על גבי קלטת).

עבור תלמידים הסובלים מדיסגרפיה ישנה אפשרות להתעלמות משגיאות כתיב, בחינה בעל פה, ואפילו (במקרים נדירים) שעתוק של הבחינה (כלומר, בוחן שכותב את הבחינה מחדש כי כתב היד של הנבחן אינו קריא).

במקרים של לקויות קשות וקיצוניות, ישנה אפשרות להמיר את הבחינה במתמטיקה במקצוע אחר, ולערוך בחינות מותאמות על ידי בית הספר.

מבחני מיון לצה"ל

מועמדים לשירות בטחון בצה"ל עוברים סידרה של מבחנים שעשויה להשפיע על שיבוצם ליחידה ולתפקיד במהלך שירותם.

גם הצבא מודע ללקויות למידה, ומעניק הקלות במבחני הסינון והמיון שהעיקריות ביניהם הן הארכת זמן, הפסקות בין המבחנים, ופטור ממבחנים מסויימים (על פי הלקות והאבחון שמציג המועמד). יש לציין, שרק במקרים קיצוניים של לקות קשה, תגרום לקות הלמידה להורדת פרופיל, ולעיתים אף לשחרור משירות.

הבחינה הפסיכומטרית

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה קשוח יותר ממשרד החינוך בהענקת הקלות בבחינה הפסיכומטרית. על מנת לקבל את ההקלות, יש להציג אבחון שנעשה בזמן בית הספר, ובו המלצות להקלות.

בין ההקלות המוענקות בבחינה הפסיכומטרית נמצאים הארכת זמן של כ-20%, הפסקות התרעננות בין פרקי הבחינה (במתכונת המקורית אין הפסקות בכלל), שימוש במחשבון 4 פעולות, השמעת הקלטה של פרקי האנגלית, הגדלת גיליון התשובות, ובחינה מותאמת ממוחשבת (נקראת בחינת מפע"ם)- בה מוקצב זמן ארוך יחסית לכל שאלה ולא לכל פרק כמו במתכונת הרגילה, משך הבחינה קצר יותר, ושאלות קשות יותר מעניקות ניקוד גבוה יותר.

השכלה גבוהה – אוניברסיטאות ומכללות

סטודנטים בעלי לקויות למידה, עשויים לקבל מהמוסד בו הם לומדים הקלות דומות לאלה שהתקבלו בבחינות הבגרות, כשההקלה הנפוצה ביותר היא הארכת זמן הבחינה.

בנוסף, בחלק מהאוניברסיטאות קיימים מרכזים לסיוע ללקויי למידה שמעניקים שירותי אבחון, ליווי ועזרה במטלות אקדמיות וכד'.

ראו גם:

קבלת הקלות ללא אבחון

Exit mobile version