לקויות למידה

לקות למידה שפתית

לקות שפתיתלקות הלמידה הנפוצה והמוכרת ביותר נקראת דיסלקציה הפוגעת ביכולת לרכוש מיומנויות של קריאה ושל כתיבה, ובדרך כלל היא מתגלה בתחילת שנות בית הספר, כאשר רואים שהילד מתעכב אחר חבריו ברכישת המיומנויות החדשות.

אך לקויות אחרות יכולות להופיע ולהתבטא כבר בגיל מקודם יותר, להשפיע על יכולת הלמידה של הילדים, ואף לעלות את הסיכוי לאבחון עתידי של לקויות למידה כמו דיסלקציה. כזו היא הלקות השפתית.

מהי לקות שפתית?

לקות שפתית היא הפרעה אשר פוגעת ביכולת של הילד להבין את מה שהוא שומע, ולבטא את עצמו באמצעים מילוליים. בגיל צעיר תתבטא ההפרעה ביכולת התקשורת של הילד – הוא יתקשה להבין מה שנאמר לו, להפיק מכך משמעות, ולהביע את עצמו. בהמשך, עשויים קשיים אלה להתבטא גם ברמה הכתובה, ובבעיות לימודיות אחרות.

ביטויים של לקות שפתית

לקות שפתית יכולה להתבטא במספר דרכים. לעיתים ילדים ידגימו קושי משמעותי בתחום מסוים, ללא בעיתיות בתחומים אחרים, ולעיתים הלקות תקיף יותר מתחום אחד.

לקות סמנטית (תוכנית)

יכולה להתבטא באוצר מילים דל, או בעולם מושגים שאינו תואם את מה שמצופה בהתאם לגיל. למשל, ילדים שמתקשים להשתמש בפעלים, במילות תואר, במילות קישור, או קושי להבין מילים מופשטות. כמו כן, עשוי להופיע קושי בהבנת דו משמעויות, ביטויים או מטאפורות. ישנם ילדים שמתקשים ליישם עצמים, ויכולים לתאר אותם באופן אסוציאטיבי, במילים דלות וכלליות, או לקרוא להם בשם אחר, דומה במשמעות או בצליל.

לקות צורנית

מבטאת בקושי להרכיב משפטים או להבין משפטים מורכבים, בלבול של סדר המילים הנכון במשפט, השמטה של מילים שלמות במשפט או של מיליות (כמו ו' החיבור, ה' הידיעה ואותיות בכל"ם), אי-הבנה וקושי בשימוש במילות שאלה, וקושי בהטייה של פעלים, שמות עצם וכד'.

לקות פרגמטית

מתבטאת בקושי לנהל אינטראקציות מילוליות תקינות כמו למשל ניהול שיחה בתורות (אני אומר משהו, עונים לי, שואלים אותי שאלה, אני מחכה לתורי ועונה וכד'), קושי לשמור על נושא השיחה, קושי להבחין בין העיקר לטפל, דיבור יתר או דיבור מועט מידי, קושי בהבנה של תוכן או של סיפור.

לעיתים הלקות מתבטאת בהיעדר מוטיבציה ורצון כלליים לקיים תקשורת מילולית עם מישהו אחר. כאשר קשה לילדים לארגן את מחשבותיהם ולהעביר אותן באופן מילולי יעיל, קל להבין מדוע הם עשויים לותר על האפשרות הזו.

קשים נוספים יכולים להיות מאותרים באופן השימוש בערוץ השמיעה (קושי לקלוט ולשמר אינפורמציה נשמעת).

למה לקות שפתית הופכת ללקות למידה

לקות שפתית לכשעצמה אינה נחשבת ממש ללקות למידה, אך הקושי השפתי בדרך כלל עובר ומשפיע גם על מיומנויות לימודיות. לקות שפתית עשוייה להתבטא בקשוי לפענח מילים ומשפטים בתוך טקסט כתוב, ולפגוע במודעות הפונולגית שהינה אבן יסוד הכרחית לרכישת מיומנות קריאה וכתיבה. בכלל, כשהשפה אינה מהווה כלי תקשורת נח, עולה שאלה אצל הילד לגבי הצורך בשפה כתובה. הקושי בביטוי, בשיום ובשימוש בשפה תקף גם כשהילד כותב, ולכן גם כתיבתו אינה מובנת.

ילדים אלה יתקשו בדרך כלל בהבנת הנקרא, יתקשו לכתוב וירבו בשגיאות כתיב, יתקשו לרכוש שפות נוספות בבית הספר, ויתקשו להבין את הוראות המורים ולבצען.

אבחון וטיפול

כמו בכל לקות למידה אחרת, אי אפשר להכביר בחשיבותו של האבחון המוקדם והטיפול. כאשר מגלים שלילד יש לקות שפתית בגיל צעיר, הסיכוי לעבודה אינטנסיבית והשלמת פערים גדול יותר.

הטיפול בלקויות שפתיות נעשה בדרך כלל על ידי קלינאית תקשורת, אשר עובדת עם הילד על התחומים בהם הוא מתקשה, ומלמדת אותו דרכי תקשורת נוספות.

Exit mobile version