לקויות למידה

שלום כיתה א'? בדיקת מוכנות

שלום כיתה א'? בדיקת מוכנותהמעבר מגן הילדים לבית הספר הינו מעבר משמעותי, קריטי וחשוב הן מבחינה נפשית, רגשית, קוגניטיבית ופיזית. המעבר מצריך התמודדויות אותם לא הכירו הילדים עד כה:

גן הילדים הינו מקום בטוח, חמים ומוכר והמעבר לבית ספר גדול מחייב התמודדויות עם אתגרים חברתיים, לימודיים ורגשיים רבים.

במרבית גני הילדים, מכינות הגננות את הילדים לקראת שינוי זה, אך למרות זאת נמצא שילדים מסוימים אינם מוכנים לעמוד באתגר החדש ואף ייתכן שמעבר מגן הילדים לכיתה א עלול לגרום להם  לבעיות רגשיות, פסיכולוגיות ולימודיות רבות וקשות.

עוד שנה בגן חובה?

ההחלטה באם להשאיר את הילד שנה נוספת בגן או להעלות אותו לכיתה א, תלויה גם בהורים וגם באנשי המקצוע.
לעיתים קרובות ההורים המגוננים מפחדים על ילדם הקטן והתמים ומעדיפים שלא לצורך להשאיר אותו שנה נוספת בגן, כמו כן, הורים רבים אשר מעוניינים שילדם יישאר בקצב החברתי, מתקשים שילדם ייעלה לכיתה א, למרות חוסר מוכנותו הרגשית, לימודית ונפשית לעבור ולעמוד באתגר זה.

אין בנמצא כיום, כלי אבחון תקף, מהימן וסטנדרטי, אשר יכול לקבוע בוודאות, באם לילד אכן יש מוכנות לכיתה א. אך קיימות מספר שיטות אבחון אשר מסייעות לקבל את ההחלטה הקריטית הזאת.

שיטות אבחון למוכנות לכיתה א:

בדיקת אוצר המילים:
בדיקה זו מסייעת לקבוע את רמת האינטליגנציה הכללית של הילד. היכולת להשתמש במספר רב יותר של מילים על מנת להמשיג את המתרחש באופן מילולי, הינה קריטריון מובהק להבנה באם הילד יהיה מסוגל להסתגל למקום החדש בבית הספר.

חשיבה כמותית:
בדיקה זו מסייעת לבדוק האם קיימים בילד יכולות חשיבה מספריות וכמותיות ברמה הבסיסית ביותר.

ניצני קריאה:
בדיקה זו מיועדת לבדוק האם הילד פיתח או מסוגל לפתח מיומנויות של קריאה וכתיבה ברמה הבסיסית ביותר.
האם הילד מזהה אותיות, צלילים, יכולת חריזה וכדומה. בדיקת יכולת אלו נעשית באמצעות מבחן "אלף-טסט".

בשלות רגשית-חברתית:
ילדים רבים מוכנים לעלות לכיתה א מבחינה לימודית וקוגניטיבית, אך לעיתים קרובות הם אינם בשלים מהבחינה הרגשית נפשית ואו מהבחינה החברתית.
בדיקה זו מיועדת לבדוק האם הילד מוכן מבחינה רגשית-חברתית לעלות לכיתה א ולהשתלב בחברה חדשה.

האבחון נעשה באמצעות מבחן "אלף-טסט", אשר מודד יכולות התמודדות עם מצבים רגשיים, מצבים חברתיים, יכולת לדחות סיפוקים, יכולת להתמודד עם קונפליקטים אישיים ועם קונפליקטים חברתיים, יכולת לפתח יחסים חברתיים ובין אישיים ועוד.

מושגי יסוד:
בדיקה זו מסייעת לבחון האם הילד מכיר ומבין מושגי יסוד בסיסים, כגון: קרוב-רחוק, ארוך-קצר, מעל-מתחת, ימין-שמאל, צר-עבה וכדומה. בדיקה זו חשובה מאוד גם לאבחון מוכנות הילד לעמוד באתגרים הלימודיים וגם להבנת המורה.

תפיסה חזותית:
בדיקה זו מסייעת לבדוק את המיומנויות השונות של הילד בתחום היצירה והמוטוריקה, כחלק מהדרישות של שנה א בבית הספר, צריך הילד להראות שהוא מסוגל להשתלב בפעיליות שונות בכיתה ואין לו בעיות מוטוריות (כגון: כתיבה, ציור, יצירתיות ועוד) והן בפעיליות ספורטיביות חברתיות בשעת ההפסקה (כגון: משחק עם ילדים אחרים).

התחומים הנבדקים בבדיקת מוכנות לכיתה א:

באופן כללי, נבדקים התחומים הבאים אשר יבדקו את מוכנות הילד לכיתה א: התחום הדידקטי, קוגניציה, התחום המוטורי (מוטוריקה גסה ועדינה), התחום הרגשי-נפשי, התחום החברתי, תחום הקשב, זיכרון והריכוז.

לאחר אבחון מכלול תחומים אלו, יגיעו להחלטה אנשי המקצוע וההורים, באם הילד מוכן לעלות לכיתה א, האם יש צורך להשאירו שנה נוספת בגן או באם הילד זקוק להיות בכיתה מיוחדת בבית ספר ללקויי למידה, ובאופן כללי – לקבל עזרה בתחומים שונים על מנת להכין אותו להמשך החיים, או ששורה של הקלות והטבות ללקות למידה מסויימת תעשה את שלה.

Exit mobile version