לקויות למידה

עיצוב התנהגות לילדים בעלי לקות למידה

עיצוב התנהגות לילדים לקויי למידהליקויי למידה ברמות שונות הם תופעה נפוצה. ילדים שונים סובלים מליקויים שונים, אשר בשל אופיים מתגלים לרוב רק בגיל בית הספר:

פעמים רבות ילדים הסובלים מלקויות למידה קשות, או כאלה המתפרשות על פני מספר תחומים, מתקשים להשלים את הפער הלימודי, ובשל כך חשים תחושות של תסכול וכשלון אל מול בני כיתתם.

תחושות אלה אינן עומדות בקנה אחד עם היכולת הקוגנטיבית האמיתית שלהם, אך הן עלולות ליצור אצל הילד חוסר בטחון עצמי, חוסר מוטיבציה או דעיכה חברתית ולהתבטא בהפרעות התנהגות ואף בהתפרצויות אלימות.

במקרים רבים הנטיה הראשונית שלנו כשמדובר בטיפול היא לשלוח את הילד לטיפול פסיכותרפי קלאסי,
דהיינו טיפול בו נוכחים הילד, המטפל ולעתים גם אחד ההורים והוא מבוסס על שיחה ומשחק.

אבל עבור ילדים לקויי למידה רבים הטיפול המתאים הוא טיפול מסוג שונה – טיפול התנהגותי (ביהביוריסטי), כלומר טיפול המתמקד בכאן ועכשיו על פני העבר ומנסה לשנות דפוסי התנהגות בלתי מתאימים ולהנחיל לילד התנהגויות חיוביות.

צריך לזכור שכשמדובר בליקויי למידה, הבסיס להפרעה הוא פעמים רבות ביולוגי – אם גנטי ואם כתוצאה מבעיה בזמן הלידה או לאחריה, השפעה של תרופה או של מחלה וכדומה.

כיוון שכך, אין צורך לחפש את מקור הבעיה בעבר המשפחתי או האישי, אלא כדאי להתמקד בעבודה על הקושי הקיים ועל שיפור התפקוד וההתנהגות.

מהו עיצוב התנהגות?

עיצוב התנהגות בילדים לקויי למידה היא טכניקה להקניית דפוסי התנהגות באמצעות פירוק כל התנהגות מורכבת למערכת פעולות פשוטות, ונתינת תגמול – חיזוק חיובי או שלילי – לכל פעולה שמתבצעת בצורה מוצלחת.

את המושג "עיצוב התנהגות" טבע הפסיכולוג האמריקאי סקינר, שהראה כי לימוד כל שלב בהתנהגות בנפרד, באמצעות מערכת התגמול, מאפשר בסופו של דבר ללמד התנהגויות מורכבות יותר. בצורה זו ניתן להקנות גם התנהגויות שהלומד אינו מבין לחלוטין את מהותן או מטרתן, אך מסוגל ליישם אותן.

כשמדובר בילדים, ניתן להביא כדוגמא לחיזוק חיובי מדבקה שהמורה מעניקה למי שמכין את שיעורי הבית. אם ילד יקבל את החיזוק החיובי – המדבקה – בעקבות הכנת השיעורים, גדלים הסיכויים שבפעם הבאה יכין שוב את שיעורי הבית.

אבל לא רק חיזוקים חומריים מהווים חיזוק חיובי: גם חיזוקים חברתיים כמו דברי עידוד, שבחים ופרסים לא חומריים מסייעים לחיזוק התנהגויות חיוביות.

עיצוב התנהגות לילדים בעלי לקויות למידה

תוכנית מובנית לעיצוב התנהגות לילדים לקויי למידה רצוי שתהיה מועברת על ידי מומחה בתחום ולא באופן שרירותי על ידי מורה או הורה.

מומחה יידע להתאים את סוג הטיפול לליקוי הספציפי של הילד ולעבוד עם כל ילד על המיומנויות הנחוצות לו. צריך לזכור שניתן לשפר את התפקוד של ילדים לקויי למידה, אך לא להעלים לגמרי את הליקוי, ולפיכך הצלחת הטיפול מוגבלת מראש והציפיות צריכות להיות בהתאם.

כשמדובר בליקויי למידה, עיצוב ההתנהגות נעשה לאו דווקא לגבי אלמנטים לימודיים. פעמים רבות הקושי הלימודי מפריע להשתלבות החברתית או להתארגנות בתוך מגבלות ודרישות המסגרת הבית- ספרית, ולכן ההתנהגויות שצריך ללמד ולחזק הן מיומנויות חברתיות או ארגוניות.

בין המיומנויות שניתן לשפר:

פעמים רבות הטיפול יכלול גם הנחיות התנהגות לסביבה הקרובה ובמיוחד להורים, על מנת לאפשר לילד את התנאים המקסימליים ללמידה ויחד עם זאת לאפשר לו לקחת אחריות ולהצליח להתנהל באופן עצמאי.

ראו גם:

ערכת מיפוי אלול ותלמידים בעלי לקויות למידה

Exit mobile version