לקויות למידה

קריטריונים לאבחון ADD

קריטריונים לאבחון לקויות קשבלקות קשב משפיעה על אנשים רבים בשל שפע הגירויים המאפיינים את התרבות של היום, והמעצימים עוד יותר את הקושי של הסובלים מההפרעה להתרכז בגירוי אחד (לרוב חדגוני כמו לימודים או עבודה) ולהתעלם מיתר הגירויים סביב.

המבנה השלם של לקות קשב  נובע מתגובות רגשיות וחברתיות ולכן אין הפרעה שהיא זהה בין שני בני אדם, אצל כל אחד ההפרעה תתבטא בצורה מעט שונה, תשפיע מעט אחרת.

בגלל ההשפעה הרגשית ובעיות התפקוד החברתי, חשוב מאוד לאבחן לקויות קשב ולהתמודד עימם באופן הטוב ביותר, וככל שהאבחון יתבצע מוקדם יותר כך היא תפגע פחות בילד ובסביבתו.

השפעות לקויות קשב על איכות החיים

היות והפרעת קשב מלווה את הלוקה בה לאורך כל החיים, היא מתבטאת באופנים שונים בגילאים שונים. רמזים לקיומה בגיל הרך יכולים להיות קושי לישון לילה מלא עד גיל מאוחר יחסית, תנועתיות רבה וזריזות מוטורית. התפרצות ההפרעה מגיעה בגיל בית הספר, כשהילד נדרש להתמודד עם משימות חדגוניות בהן עליו להתרכז בגירוי אחד – דברי המורה, אך דעתו מוסחת בקלות כתוצאה מגירויים אחרים.

הסלמת ההתנהגות מובילה להפרעות נלוות – במקרים רבים, כתוצאה מהתסכול והקשיים הנובעים מהפרעת הקשב, והרגישות הטבעית המאפיינת את הילד, הוא מפתח בעיות התנהגותיות וחברתיות במיוחד כשנוספת להפרעת הקשב גם היפראקטיביות.

כיצד מאובחנת הפרעת קשב?

הפרעת קשב מאובחנת בדרכים שונות אשר חיבור המסקנות שלהן מאפשר לאבחן האם אכן מדובר בהפרעת קשב וריכוז. דרך ראשונית היא שאלון הניתן להורים ולמוריו של הילד. השאלון כולל מספר שאלות שמספקות תמונה כלשהי באשר לתפקודו של הילד בבית ובמסגרת הלימודית.

בשאלון נשאלים ההורים והמורים לגבי תסמינים המצביעים על הפרעת קשב. אם לפחות שישה מהם מתקיימים, ישנו סיכוי גבוה לכך שמדובר על הפרעת קשב. חשוב לבחון את הנושא בתקופה רגועה בחיי הילד, כאשר אינו נמצא בתקופת הסתגלות, ויש לעקוב במשך שישה חודשים אחר סימפטומים אלה. עם הסימפטומים נמנים:

מבחן התפקוד המתמשך (CPT)

מבחן זה מעריך את יכולת הקשב וביצוע משימות חדגוניות בהן יש צורך להתרכז בגירוי אחד ולהתעלם מהשאר. המבחן מסוג זה המקובל בארץ נקרא מבחן TOVA. במבחן זה מנותחת תגובת הנבחן לגירוי ואופן ביצוע המטלה הנדרשת ממנו – עד כמה היא מבוצעת כנדרש ללא תוספות, השמטות ועוד.

במהלך המבחן הילד חשוף גם לגירוי נוסף ממנו הוא אמור להתעלם. את תוצאות מבחנו של הנבדק משווים לתוצאות נבדקים הנחשבות נורמליות לאותו גיל. מבחן זה יכול גם להעריך את יעילותן של תרופות לאותו נבחן בדיוק של 95%.

Exit mobile version