לקויות למידה

כיצד מסייע קלינאי תקשורת ללקויי למידה?

קלינאי תקשורתנראה שישנו קשר מהותי בין לקויות שפה ללקויות למידה.
רבים מהילדים המאובחנים כסובלים מלקויות למידה סובלים גם מלקויות שפה כלשהן. ישנם מומחים הטוענים כי לקויות למידה ולקויות שפה הן הפרעות זהות, אלא שלקויות שפה מאובחנות בגיל הגן בעוד לקויות למידה מאובחנות רק עם הכניסה לבית הספר.

כך או כך, חשוב לאבחן את לקויות השפה בגיל צעיר ולטפל בהן באמצעות קלינאי תקשורת.

אילו סימנים מלמדים על קשיי שפה בגיל הגן?

וכן קשיים נוספים הנוגעים להבנה, ליצירת משפטים ולשימוש בשפה המדוברת.

אילו סימנים מלמדים על קשיי למידה בגיל בית הספר?

ועוד קשיים הקשורים בזכירת קטעים מילוליים, אוצר מלים ושימוש מותאם בשפה.

הטיפול בלקויות למידה

ילד שסובל מלקויות למידה יתקשה בהבנת שפה, מדוברת וכתובה כאחד. הוא צפוי להיתקל בקשיים בהבנת הנקרא, בסיכום ובהסקת מסקנות מתוך טקסטים במקצועות כמו עברית, לשון ותורה, בפתירת בעיות מילוליות בחשבון, בהבנה ושימוש בפתגמים ודימויים ועוד.

באופן כללי, הוא יתקשה בקריאה, כתיבה וזכירת חומר מילולי ולכן עלול לסבול מפיגור לימודי ואף מקשיים חברתיים כתוצאה מכך.
שיפור היכולות השפתיות יכול להביא לשיפור משמעותי ביכולות הלמידה של ילדים הסובלים מקשיים מסוג זה.

איך קלינאי תקשורת יכול לעזור לכם?

קלינאי תקשורת מאבחנים את בעיות התקשורת השונות, הקשורות בשפה, בדיבור, בשמיעה ובבליעה. זהו אינו מבחן טובה או כל אבחון אחר לצורך בית הספר, אלא אבחון שמטרתו להתאים לילד טיפול שפתי, והוא כולל אבחון פורמלי, תחקור ההורים והמורים ולעתים אף תצפיות על הילד בסביבתו הטבעית (בית הספר). לאחר האבחון הקלינאי יתאים לילד תכנית טיפולית הדרגתית, שמתאימה ליכולותיו ולצרכיו בתחום התקשורת.

בסדרת מפגשים, קלינאי התקשורת יתרגל עם הילד יכולות תקשורת ושפה כגון: הבנת משפטים מורכבים, יצירת משפטים, הטיית מלים לפי כללי השפה, אוצר מלים, ארגון השפה, ועוד.
לעתים קלינאי התקשורת ימליץ רק על המשך מעקב ולא על טיפול, מתוך אמונה שהילד ישלים בעצמו את הפער.

טיפול של קלינאי תקשורת מתלווה פעמים רבות לטיפול באפיקים אחרים, כגון הוראה מתקנת. לעתים הוא אף מערב בטיפול איש מקצוע כמו פיזיותרפיסט, כדי לעבוד יחד עם הילד על קושי מסוים. ברבים ממוסדות החינוך המיוחד קלינאי תקשורת הוא חלק מצוות בית הספר.

אספקט נוסף של עבודת קלינאי התקשורת הוא הדרכה של הורים ושל הצוות החינוכי: אם ילד שסובל מקשיי למידה לומד בחינוך הרגיל, יש חשיבות לכך שהמורים יבינו את הקשיים הספציפיים שלו ויידעו לעזור לו בצורה נכונה. לכן פעמים רבות קלינאי התקשורת מנחה את המורים בנוגע לצורת הלימוד הרצויה בשביל הילד (למשל: פישוט ההוראות לשיעורי בית למשפטים קצרים ופשוטים מבחינה תחבירית).

תפקיד נוסף הוא הרחבת הידע והמודעות לתפקיד ההורים בהתפתחות השפתית של הילד, הדרכת ההורים והצוות כיצד לתרגל עם הילד את הכישורים הנלמדים, תכנון משותף של פעילויות להעשרת השפה של הילד ועוד.

כאן ניתן למצוא מידע נוסף בנושא קלינאי תקשורת

Exit mobile version