דיסלקציה משולבת

78403714כאשר מדברים על דיסלקציה מתכוונים ללקות למידה מולדת שמתאפיינת בהפרעות קוגניטיביות שמשפיעות לרעה על יכולות הקריאה והכתיבה של הילד וגורמות לו להיות בפיגור אחרי תלמידים אחרים בגילו. כיום ישנן הגדרות רבות ללקות הלמידה שנקראת דיסלקציה. אותן ההגדרות שונות אחת מהשנייה אך מתייחסות לאותם סוגי דיסלקציה. כמו ההגדרות השונות ישנם סוגים שונים של דיסלקציה עם דרגות חומרה שונות בין אדם לאדם.

סוגים שונים לדיסלקציה

ישנם כיום שלושה סוגים של דיסלקציה חוץ מדיסלקציה משולבת שעליה עוד נרחיב את הדיבור.

  • דיסלקציה פונולוגית- לקות שגורמת לפגיעה ביכולת עיבוד המידע הפונולוגי (תורת ההגה) של האדם. אצל ילדים קטנים בגילאי שנתיים- שלוש הדיסלקציה מתבטאת בקשיים בדיבור, באוצר מילים קטן מאוד ובקשיים בניסוחי מילים. אצל מבוגרים דיסלקציה פונולוגית מתבטאת בקשיי פענוח קולות, רכישת איות וניסוחי מילים ומשפטים בצורה מסורבלת. דיסלקציה פונולוגית באה לידי ביטוי בעיכוב תהליכי עיבוד פונולוגיים בעוד שבקרב אנשים ללא דיסלקציה ישנה יעילות רבה בתהליכי העיבוד האלה.
  • דיסלקציה ויזואלית – לקות שגורמת לפגיעה בעיבוד הראייתי- ויזואלי. ילדים עם דיסלקציה מהסוג הזה מתקשים להבדיל בין דמות לבין רקע, מתקשים בסריקה ראייתית, מתקשים במיקוד מבטם בנקודה מסוימת, מתבלבלים בין אותיות שדומות אחת לשנייה, מתקשים בזכירת מראה המילים הכתובות ומתקשים בקריאה רצופה של מילה שהם לא מכירים. ילדים וגם מבוגרים בעלי דיסלקציה ויזואלית משקיעים מאמץ רב כאשר הם קוראים.
  • דיסלקציה לקסיקלית – לקות שגורמת לקושי בזכירת איות נכון של מילים ולקושי בהפיכת מילים כתובות שאינן מוכרות למילים שאפשר יהיה להבין. ילדים ומבוגרים עם דיסלקציה לקסיקלית מתקשים לשלב באוצר המילים שלהם מילים שאינן מוכרות להם ולהתאים אותן לחוקים הברורים של השפה. לרוב הם מתקשים בהבנת טקסטים מיוחדים כמו טקסט מקראי, טקסט משפטי ועוד, מכיוון שהם לא טקסטים שגרתיים.

מהי דיסלקציה משולבת?

ילדים ומבוגרים אשר לוקים בדיסלקציה משולבת סובלים בעצם משני סוגים לפחות של דיסלקציה מאלה שמתוארים מעלה. אותו מנגנון פתולוגי גורם אצל אנשים שלוקים בדיסלקציה משולבת לכלל התסמינים שישנם בסוגי הדיסלקציה השונים, כלומר כל המנגנונים פועלים באופן תלוי אחד בשני. אנשים אשר לוקים בדיסלקציה משולבת נתקלים בקשיים בעיבוד נתונים באופן מהיר, מה שגורם להם להבין את הדברים בצורה שטחית מאוד. כמו כן הם סובלים מקושי בעיבוד מידע ויזואלי או נתונים ויזואליים במקביל לקושי בעיבוד מידע פונולוגי.

דרכי ביטוי שמובילות לאבחון

מכיוון שדיסלקציה משולבת מורכבת משני סוגים אחרים או יותר של דיסלקציה, דרכי הביטוי שלה מורכבות מכל אחד מהסוגים אשר מרכיבים אותה. באופן כללי ניתן לומר שאנשים אשר לוקים בדיסלקציה משולבת מתקשים בדרך כלל בהערכה של זמנים, תפקודם היומיומי התקין משתבש עקב הלקות והם מתקשים בעיבוד ויזואלי של טקסטים כתובים וגם בהבנה של דברים שנאמרים להם בעל פה.

אופי הטיפול בדיסלקציה משולבת

נתחיל ונאמר שהטיפול בדיסלקציה משולבת לא נועד למטרה של ריפוי אלא למטרה של הקניית כלים ושל דרכים שבהן האדם שלוקה בדיסלקציה יוכל להיעזר על מנת להתמודד עם סוג זה של לקות. הטיפול בדיסלקציה משולבת אינו אחיד אלא מותאם באופן אישי לכל אחד מכיוון שלכל אדם ישנם סימפטומים שונים לדיסלקציה וגם דרגות החומרה שונות.

הטיפול בדיסלקציה משולבת, כמו גם בסוגים אחרים של דיסלקציה, כולל הוראה מתקנת, לימוד של דרכי למידה שונות אשר מותאמות ללקות המסוימת, טיפול שניתן על ידי קלינאית תקשורת (ריפוי בדיבור), השמעה מוקלטת של קריאת ספרים על ידי קריינים, בחינות בעל פה ותוספת של זמן לנבחנים בבחינות.

דילוג לתוכן