הקשר בין דיסלקציה למודעות פונולוגית, זיכרון עבודה, מהירות שיום וכישורי שפה

דיסלקציהמודעות פונולוגית קריטית להצלחת תלמידים עם דיסלקציה ולקויות שפה אחרות. היכולת לזהות את צירופי האותיות ולחברן למילים, היא מיומנות קריטית. לדברי האיגוד הבינלאומי לדיסלקציה, מספר מאפיינים משותפים של דיסלקציה כוללים בעיות בהכרת צלילי האותיות; קושי בחיבור הצליל לכתב; ובעיות זיהוי מילים המתחרזות או המתחילות באותו הצליל.

חלק מקשיים אלו ניתן לייחס לחוסר מודעות פונולוגית. מיומנות זו נחשבת למיומנות 'טרום קריאה', ואם אינה מטופלת, היא עלולה לגרום לבעיות בקריאה במשך שנים רבות.

פונולוגיה היא היחידה הקטנה ביותר של צליל במילה מדוברת, הנמצאת בדיבור, ולא בכתב, וכרוכה בעיבוד שמיעתי, אך למרות זאת, מודעות פונולוגית חיונית לקריאה. מומחים מסכימים כי לימוד והבנת פונולוגיה היא מרכיב משמעותי בהצלחה בקריאה מוקדמת.

מודעות פונולוגית כוללת את היכולת לשמוע חלקים בודדים של מילה; היכולת להפריד בין חלקי המילה וחיבורם יחד; הבנת חלקי המילים על מנת ליצור מילים חדשות; וההבנה כי מילים מורכבות מהברות ורצפים של צלילי דיבור.

כישורי מודעות פונולוגית

כאשר ילד מתחיל ללמוד לקרוא, הוא יכול להפגין מודעות פונולוגית במספר אופנים שונים:

  • הכרה בכך שמילים מסוימות מתחילות באותה האות, לדוגמה, 'אמא' ו-'אבא'.
  • יכולת לבודד את חלקי המילה, במיוחד את התחלתה ואת סוף הצליל שלה.
  • מיזוג צלילים בודדים כדי ליצור ולומר מילים.
  • חריזת מילים, למשל 'קר' ו-'כר'.
  • היכולת להשמיט אות ועדיין לומר מילה או צליל, למשל אם משמיטים את ה'ש' מהמילה 'שמים', עדיין מקבלים את המילים 'מים'.
  • שינוי אות במילה כדי ליצור מילה חדשה, למשל שינוי ה'א' ב-'ג' במילה 'ארון' כדי ליצור 'גרון'.

ילדים עם חוסר מודעות פונולוגית עלולים להיות בסיכון לקשיי קריאה ויש להעריך את מצבם על בסיס קבוע כדי לקבל את הטיפול ההכרחי המתאים.

הקשר בין זיכרון עבודה למהירות שיום

זיכרון עבודה הוא היכולת לאגור מידע בטווח הקצר ולעבד אותו, כחלק מתהליך אחסון ושימוש במידע. ה'לולאה' הפונולוגית מסייעת לשמירת מידע מילולי בזיכרון, ומשמרת ייצוגים פונולוגיים של מידע מילולים שנעלם במשך הזמן.

זהו תהליך שנועד לרענן את הזיכרון באמצעות חזרה מילולית על מילים, ללא קול ובאופן שאינו מודע. הלולאה הפונווגית מצליחה לשמר מידע אותו ניתן לרענן באופן מילולי במהירות. כלומר, זוהי יכולת היזכרות במילים אותן ניתן להגות ללא צליל בטווח זמן של שניה וחצי, והזיכרון מתייחס אל המידע המילולי אותו ניתן להגות בשניה וחצי ולא מעבר לכך.

בנוסף, קשה יותר לזכור סדרת מילים זהות בצליליהן, מאשר לזכור מילים שונות, היות והמידע בלולאה הפונולוגית מקודד על פי אופן ההגייה, והמילים הזהות בהגייתן מבלבלות את יכולת הזיכרון.

זיכרון עבודה וכישורי שפה

כישורי שפה הם היכולת לבטא ולהגות מילים כראוי, ולזכור אותן לטווח הארוך, למרות צלילים זהים. לקות שפתית היא כישלון בלמידת שפה, ללא קשר לרמת האינטליגנציה וההתפתחות התקינה.

ילדים בעלי לקות זו מבטאים משפטים פשוטים וקצרים, צלילי הדיבור שלהם אינם מפותחים כראוי, אוצר המילים שלהם מוגבל לעיתים, והם מתקשים בהבנת הוראות מורכבות. הם מתקשים בקריאה, גם לאחר ההתגברות על קשיי השפה המדוברת.

ילדים בעלי לקות בכישורי שפה סובלים מזיכרון מילולי נמוך יותר לטווח הקצר, וגם מבעיות בזיכרון עבודה. במילים אחרות, הם מתקשים במטלות הכרוכות בחזרה על משפטים ומילים, ומתקשים יותר בזיכרון שמיעתי.

דילוג לתוכן