דיסלקציה שטחית

לקותבאופן כללי דיסלקציה מוגדרת כלקות למידה שמפריעה לתהליכים קוגניטיביים שונים הקשורים בשפה, הנחוצים לקריאה. עם זאת, בראייה מעמיקה יותר, ניתן לראות כי ישנם סוגים רבים של דיסלקציה הנבדלים אלו מאלה בפרמטרים רבים ומגוונים. במאמר שלפניכם נפרט אודות תת סוג של דיסלקציה הנקרא דיסלקציית שטח, דיסלקציה שטוחה או דיסלקציה שטחית (Surface dyslexia).

מה זה דיסלקציית שטח על קצה המזלג?

כאשר אדם מסוים קורא את המילה סתיו כ"סטיב" או לדוגמה את המילה רוח כ"רוך", יש בכך כדי להעיד כי הוא קורא בהמרה מאות לצליל וזאת בניגוד לקריאה דרך זיהוי המילה השלמה.

במילים אחרות הוא לא קורא דרך אוצר המילים שלו, שבו אצורות הצורות הכתובות של המילים שהכיר במהלך חייו. באופן עקרוני מדובר על צורת קריאה נורמטיבית כשמדובר בתקופת ראשית הקריאה שכן בתקופה זו הלקסיקון של המילים הכתובות עדיין לא הספיק להתמלא ולהתייצב.

עם זאת, צורת קריאה זו יכולה להופיע גם בגילאים מבוגרים, זמן רב לאחר התייצבות הלקסיקון של המילים הכתובות. במקרה הזה מדובר על תסמין מובהק של דיסלקציית שטח. ההגדרה היבשה של דיסלקציה שטחית היא "קריאה דרך המרה מאותיות לצלילים, ללא יכולת קריאה דרך המסלול הלקסיקאלי". במקרה הזה נפגעת יכולת הקריאה של מילים שאין להן המרה חד ערכית מאות לצליל, כלומר של כל המילים בעברית, הנכתבות ללא ניקוד.

המסלול הלקסיקאלי

סל הכול ישנם שני מסלולים המשמשים אותנו לקריאה להלן:

  • המסלול הלקסיקאלי – המסלול הלקסיקאלי משמש אותנו לקריאה של מילים מוכרות שנמצאות בלקסיקון הקלט האורתוגרפי. מסלול זה כולל גם כן מסלול לקסיקאלי-סמנטי שמאפשר לנו להבין מילים כתובות.
  • המסלול התת-לקסיקאלי – המסלול התת-לקסיקאלי מאפשר לנו לקרוא מילים על ידי המרה גרפמית-פונמית. מסלול זה מסייע לנו לקרוא מילים חדשות וכן מסייע לנו לקרוא מילות תפל.

דיסלקציית שטח מתפתחת כאשר ישנו ליקוי במסלול הלקסיקאלי, הגורם לכך שכל הקריאה תתבצע אך ורק דרך המסלול התת-לקסיקאלי. יש לציין כי ההגדרה "דיסלקציה שטחית" לא מתייחסת לסוג הרכיב שניזוק בתהליך הקריאה אלא רק למסלול שנמצא בשימוש ותו לא.

כיצד דיסלקציה שטחית באה לידי ביטוי?

חשוב לציין כי גם דיסלקציה שטחית יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ולכן נהוג לסווג את הדיסלקציה השטחית למספר סוגים נפרדים. להלן כמה מהם על קצה המזלג:

  • ליקוי בלקסיקון הקלט האורתוגרפי – הלוקה בסוג זה של ליקוי, יתקשה הן בהכרעה הלקסיקאלית והן בהנבה של המילה כיוון שההבנה מבוססת באופן מוחלט ובלעדי על הפלט הפונולוגי של ההמרה הגרפמית-פונמית. אי לכך, מילים אירגולריות עשויות להיות גם לא מוכרות כמילה וגם לא מובנות. כמו כן מילים הומופוניות עשויות להיות מזוהות בתור מילה שונה ובמקרה הזה לא יובנו כהלכה. כך לדוגמה המילה "כלה" יכולה להיות מזוהה כ"קלע", המילה "קיבה" עשויה להיות מזוהה כ"כיבה" והמילה משלוח עשויה להישאר לא מזוהה כלל.
  • נתק בין לקסיקון הפלט האורתוגרפי לבין לקסיקון הפלט הפונולוגי ולמערכת הסמנטית – הלוקה בסוג זה של ליקוי יוכל לקבוע האם רצף אותיות מסוים הוא מילה או לא, אך מאחר ואין לו גישה למערכת הסמנטית, הוא ייכשל בהבנת המילה.
  • ליקוי בקשר שבין לקסיקון הקלט האורתוגרפי לבין לקסיקון הפלט הפונולוגי – הלוקה בסוג זה של ליקוי יוכל לקבוע האם רצף האותיות הוא מילה או לא ואף יוכל להבין את המילה הכתובה, אך על מנת לקרוא את המילה בקול, יהיה עליו להשתמש בהמרה גרפמית-פונמית ובעקבות זאת הלקות תבוא לידי ביטוי בקריאה בקול בלבד.

ראו גם:

מהי לקות למידה שפתית?

דילוג לתוכן