הקלות לתלמידים לקויי למידה ללא אבחון

12353549_xlאם עד היום כל תלמיד אשר התקשה והוריו או אנשי חינוך שמלמדים אותו חשדו שיש לו ליקויי למידה או סוג של דיסלקציה היה צריך לעבור אבחונים פדגוגים אצל פסיכולוגים חינוכיים על מנת שיוכל לקבל הקלות או התאמות בבית הספר, כעת המצב השתנה בחלקו.

כיום ישנן ועדות בית ספריות אשר מאשרות לתלמידים מסוימים להיבחן באמצעות מחשב או לקבל תוספת של זמן בבחינות מבלי שיצטרכו לעבור אבחון מקצועי. נכון לעכשיו, דבר זה אינו חל על כל שכבות הלימוד אלא רק על שכבת כיתה י'. הכוונה היא ליישם זאת בעתיד על כל שכבות הגיל.

במקרים שבהם תלמידים אשר מתקשים בלימודים יהיו זקוקים להתאמות לימודיות אחרות כמו בחינות בעל פה, הקראה והכתבה או מבחנים מותאמים ולא רק היבחנות במחשב או קבלת תוספת זמן בבחינות, הוועדה הבית ספרית תבחן היטב האם התלמידים זקוקים לאותה התאמה ואם היא תראה לנכון שאכן כך הדבר היא תוכל לאשר אותה או שהיא תפנה את התלמיד לאבחון מקצועי.

השרביט עובר לידי בית הספר

עד עכשיו הורים אשר חשדו כי ילדם מתקשה בלימודים יותר מאשר חבריו לכיתה וחשבו שהוא זקוק להתאמות לימודיות שלחו אותו לאבחון פדגוגי באופן עצמאי או לאחר היוועצות עם איש חינוך. כמובן שעלויות האבחונים הן גבוהות מאוד וההורים נאלצו לשלם ממיטב כספם. כיום, המתווה החדש בא לקרא ההורים ואומר כי תקום ועדה בכותלי בית הספר אשר תעקוב אחרי התלמידים ותערוך תצפיות בשטח, ורק אם יתגלה כי קיימים קשיים מסוימים, התלמידים שמתקשים יוכלו להיבחן באמצעות מחשב או לקבל תוספת של זמן בבחינות.

אמנם הוועדות הללו מתקיימות בתוך בתי הספר אך משרד החינוך מפקח היטב על הנתונים אשר עולים בהן ולא מאפשר מתן הקלות והתאמות ללא סיבה שנראית לעין. הוועדה מורכבת ממורים במגוון מקצועות הלימוד, יועץ פסיכולוגי ורכזי שכבות.

תהליך התיעוד של הוועדה

תפקיד הוועדה הבית ספרית אינו רק לאפשר התאמות והקלות לתלמידים אלא גם לאתר תלמידים שמתקשים, לזהות את יכולות הלמידה שלהם, את הקשיים שבהם הם נתקלים ולגבש את אופי העזרה שמגיעה להם. המורים של התלמידים אשר מתקשים בלימודים ושהוועדה הבית ספרית איתרה אותם עוקבים אחר האופן שבו הם לומדים ואחר ההישגים שלהם על מנת לתעד את הדברים בשביל הוועדה הבית ספרית.

תהליך התיעוד אינו מהיר אלא מתפרש על פני תקופה. את התיעוד מתבקשים להעביר כמה מורים אשר מלמדים את התלמיד המתקשה בכמה מקצועות לימוד. כל המורים מגישים את התיעוד שלהם לוועדה הבית ספרית וזה משמש לבסיס של הדיונים בנושא ההקלות וההתאמות.

התאמות והקלות שאינן דורשות אבחון

תלמידים אשר מגלים קושי על רקע אישי או משפחתי או שהם מבצעים משימות באיטיות מסוימת יותר מכולם, לא נדרשים כיום לעבור אבחון פדגוגי. הוועדה הבית ספרית רשאית להחליט עבורם שהם יקבלו תוספת מסוימת של זמן בבחינות. בנוסף, תלמידים אשר כותבים בכתב יד שאיננו קריא והם זקוקים לשכתוב המבחנים על מנת שהמילים הכתובות תהיינה ברורות, לא זקוק יותר לעבור אבחון כדי לקבל התאמות אלא הוועדה רשאית להעניק לו אפשרות להיבחן על ידי שאלון ממוחשב.

התאמות והקלות שכן דורשות אבחון

לעומת שתי ההקלות אשר ניתנות על ידי וועדות בית ספריות, ישנן עדיין הקלות והתאמות שניתנות לתלמידים רק לאחר שעברו אבחון פדגוגי. התאמות כמו הקראה או הכתבה ניתנות לתלמידים שמתקשים בקריאה בצורה כזו שהם לא מסוגלים לקרוא טקסט או תלמידים בעלי קושי כתיבה אפילו באמצעות מחשב.

כדי לקבל את ההתאמות שמגיעות להם עליהם לעבור אבחון ולהציג אותו בוועדה הבית ספרית. התאמות נוספות שדורשות אבחון כדי לקבלן הן מבחנים מותאמים או היבחנות בעל פה. ההקלות האלה ניתנות לתלמידים שיכולת ההיבחנות שלהם בכתב יד פוגעת באופן משמעותי ביכולותיהם להביע את הידע שלהם. הגורם שמחליט על מתן ההקלות במקרה זה הוא הוועדה המחוזית של משרד החינוך שמסתמכת על אבחונים.

דילוג לתוכן