קביעת ליקוי למידה על ידי מבחן TOVA

מבחן tova וביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי ערך מדגם בקרב אוכלוסיית ישראל בנושא ליקויי הלמידה, בכדי שיוכל לאמוד את אחוזי האנשים בעלי לקויות למידה.

טובי המומחים בנושא ערכו את המדגם ומצאו כי בישראל 15% מכלל האזרחים סובלים מלקויות למידה ברמות שונות.

בביטוח לאומי ישנן הנחיות מפורטות המגדירות איזה אדם בעל ליקויי למידה זכאי לקבל אחוזי נכות רפואית בגין מצבו, ולכן לא כל מי שמתקשה בלמידה או שסובל מליקויי למידה זכאי לקבל אחוזי נכות רפואית, אלא אם כן הוא עונה לכללים שנקבעו לצורך כך.

במידה שביטוח לאומי מכיר באדם כבעל אחוזי נכות רפואית בעקבות ליקויי למידה מהם הוא סובל, הוא זכאי לקבל עזרה ולהיכלל בתכניות של שיקום מקצועי מטעם ביטוח לאומי במטרה לסייע לו בלימודים ולהקנות לו כלים ללמידה במוסדות אקדמאיים.

בשנים האחרונות עלה מספר האנשים שפונים לביטוח לאומי בבקשה להכרה כבעלי אחוזי נכות בגין ליקויי למידה.

ביטוח לאומי בחן את הנושא וגילה כי נוסף על 15% מכלל האוכלוסייה שידוע כי הם בעלי לקויות למידה, התווספו עוד 7% של אנשים מבוגרים שלומדים במוסדות אקדמיים.

לאור השיעור הגבוה, ביטוח לאומי ערך בדיקה מקיפה וגילה כי לאור הביקוש הרב צצו ועלו מבחנים, מבדקים ואבחונים שנערכים על ידי אנשי מקצוע שונים במטרה לאתר לקויות למידה.

לאור ריבוי הגישות לפיהן נערכים המבחנים הוחלט על מבחן אחיד לצורך קביעת ליקויי למידה. זהו מבחן TOVA והוא אחד הקריטריונים המחייבים במערכת הארצית לשם קביעת דרגות חומרה של ליקויי למידה.

מבחן TOVA מוכר גם במשרד הביטחון והוא משמש גם כחוות דעת משפטיות במקרים של תביעות נגד חברות ביטוח לצורך קבלת פיצויים כספיים.

ביטוח לאומי עורך בדיקה

כל אדם שמגיש בקשת תביעה לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות בגין ליקויי למידה חייב להציג אבחון פסיכו-דידקטי או אבחון דידקטי אותם עבר בטרם הגיש את התביעה.

ביטוח לאומי בודק את התביעות רק על סמך ממצאים קיימים. אם ישנה בנוסף גם הפרעת קשב וריכוז, יש להגיש תוצאות של מבחנים המאתרים את הבעיה. אחד מהמבחנים הוא מבחן TOVA. חשוב לדעת כי בתוצאות המבחן תוכח גם חומרת הבעיה ולא רק עצם עובדתה.

רופאים אשר יושבים בביטוח לאומי מקבלים את התביעות עם תוצאות המבחנים ומתייחסים באופן אישי לכל תובע בנוגע להשלכות העתידיות על המסוגלות שלו ללמוד לאורך כל השנים עד סיום בית הספר התיכון ויותר מכך- גם במוסדות האקדמאיים וגם בשוק העבודה, וקובעים עד כמה הפרעות הקשב והריכוז וליקויי הלמידה עלולים להוות מכשול.

אחוזי נכות רפואית

ביטוח לאומי מעניק בין 0% ל-20% של נכות רפואית הנובעים מליקויי למידה. חישוב האחוזים נקבע כך:

  • 0% ניתן בעבור לקות למידה מזערית שאינה משפיעה כלל או שמשפיעה מעט מאוד על היכולות הלימודיות.
  • 10% ניתנים בעבור לקות למידה בדרגת חומרה בינונית.
  • 20% ניתנים בעבור ליקויי למידה ברמה גבוהה וברמה חמורה. אנשים אלה סובלים מדיסלקציה קשה- אינם מסוגלים לקרוא ולכתוב, סובלים מבעיות זיכרון חמורות ועוד, או אנשים שעברו את מבחן TOVA בו עלתה הבעיה של לקות למידה חמורה.

מה נותן ביטוח לאומי?

הורים לילדים שעברו את מבחן TOVA והתגלה כי הם סובלים מליקויי למידה שמזכים אותם באחוזי נכות, זכאים לקבל עזרה כספית מביטוח לאומי בעבור הוצאות הלימוד של הילד וגם עזרה שיקומית בעבורו.

ביטוח לאומי מכיר גם במבוגרים כבעלי ליקויי למידי בתנאי שעברו את מבחן TOVA וגם הם זכאים לעזרה כספית ולשיקום.

דילוג לתוכן